Evoluce a funkce komplexních genomů rostlin

Řešitel projektu
Prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc.

Centrum nových přístupů k bioanalýze a molekulární diagnostice

Řešitel projektu
Doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc.

Dynamika a organizace chromosomů během buněčného cyklu a při diferenciaci v normě a patologii

Řešitel projektu
Doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc.

Rozvoj lidských zdrojů pro oblast buněčné biologie

Řešitel projektu
Doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc.

Rozvoj moderních trendů v experimentální biologii: význam biomolekulárních interakcí pro funkci buněčných struktur

Řešitel projektu
Doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc.

Projekty jsou spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky


OrganoNET

Řešitel projektu za IBP
Mgr. Karel Souček, Ph.D.
 
OrganoNET - partnerství pro vzdělávání a výzkum v oblasti zobrazování tkání a orgánů
 
© 2017 Biofyzikální ústav AV ČR v.v.i.
e-mail: webadmin@ibp.cz